REKISTERISELOSTEDataLuXus

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 §:n

1. REKISTERINPITÄJÄ
IreneEllen
asiakaspalvelu@ireneellen.fi
Y-tunnus 2670709-8

2. REKISTERIN NIMI
IreneEllen asiakasrekisteri

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
IreneEllen-verkkokauppaan rekisteröityneiden asiakkaiden tiedot tallentuvat asiakasrekisteriin. Tiedot kirjataan tilausten käsittelyä, arkistointia ja tilastointia varten.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
– etunimi, sukunimi, syntymäaika
– postiosoite, sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– tilaus- ja laskutustiedot

5. TIETOJEN LUOVUTUS
IreneEllen-verkkokaupan rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

6. ASIAKASTIETOJEN KÄYTTÖ
Asiakastietoja käsittelevät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

7. TIETOJEN SUOJAAMINEN
Asiakastietokanta sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella, johon oikeudet ovat vain nimetyillä henkilöillä.